Absolute beginner help - div tag

Everything gets bold when i put the div tag. What’s wrong?

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
	<title>Test hjemmeside</title>
</head>
<body>
	<h1>html<h1>
		<div id="opsætning generelt">
			<h2>Standard koder der skal være</h2>
			<p>I html skal der være en generel opsætning af koder, før den virkelige kodning kan foregå.
			<br>Disse koder vil være markeret med både fed og italics</p>
			<ol>
				<li>Der skal stå <em><strong>!DOCTYPE HTML</strong></em> i tag <> helt øverst</li>
				<li>der skal stå <strong><em>html</em></strong> i tag som parent element for det hele.
				Når et tag skal afsluttet skal der være bindestreg i elementet for at indikere et slut-tag</li>
				<li>Herefter skal der være et <em><strong>head</strong></em> øverst, hvori der indgår en titel
				og derefter har man <strong><em>body</em></strong> nedenunder, hvor body er det der vil være visuelt i hjemmesiden.</li>
			</ol>
		</div>
			<h2>tags der kan laves</h2>
			
				
</body>

</html>

Thank you

1 Like

your html in h1 isn’t closed i think that might be the problem try it then see if it works and if it doesn’t you can reply if it does that’s the problem

din html i h1 er ikke lukket, jeg tror, det kan være problemet, prøv det, så se om det virker, og hvis det ikke kan du svare, hvis det gør det, er problemet