Blockchain developer newbie

Hi. How where to learn to be a blockchain developer as I am totally new to it?

@razzakammar_nano thanks!