How can i create a new paragraph of the same content and css, i need to create a new one just under it

Portfoliosida
   </div>
   <div class="content">
    <h2>presentation av projektet HT 2019</h2>
    <p> Projektet handlar om att skapa en enkel hemsida med ett antal krav som bestämdes av kursansvariga!. Hmsidan som vi har utvecklat besår av en enkel, respansive navigations bar som består av fem olkia sidor länkade till varanda.
      En Startsida som består av en bildspel, en Portfoliosida som innehåller en presentation av projektet,
      en sida där man kan använda för att ta kontakt med sidans ansvariga, 
      en sida som innehåller information om oss studenter som har skapat sidan.
    </p>
    
    
   </div>
  </div>
<ul>

  <li><a href="StartSida.html">Startsida</a></li>
  <li><a href="Portfoliosida.html">Portfoliosida</a></li>
  <li><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></li>
  <li><a href="OmOss.html">Om oss</a></li>
 </ul>

You can create a paragraph using the

they are used in HTML. I think you mean the
<p div="">?

or the use of #1 2 3 ? in CSS? so you can give multiple HTML elements the same style as you have done in the CSS.