How do I call my "counting" function from within the question function in python?

How do I call my “counting()” function from within the question() function? So that I only need to specify that it should be run once - no matter how many questions I have in my quiz game.

from time import sleep

def main():
  option()
  
def start_menu():
  
  """Detta kommer visa huvudmenyn"""
  print("♡"*40)
  print("HUVUDMENYN")
  print("♡"*40)
  print("1. Starta frågesporten") 
  print("2. Kolla statistik")
  print("3. Avsulta")

def option():
  """Detta ska få användarens input """
  while True:
    start_menu()
    option= input("Skriv din val här[1-3]")
    if option=="1":
      qustion_game()
    elif option=="2": 
      statistics()
    elif option=="3": 
      game_over()
      return
    else:
      print("Valet du angav var inte giltig, [1-3]")

def qustion_game():
  """Frågesporten"""
  print("♡"*40)
  print("Välkommen till Stephaniea frågesport")
  print("♡"*40)
  print("")

  sleep(1)
  question("Annika hade 4 barn, den första hette januari, den andra hette februari, tredje hette april, vad hette den fjärde.?", "vad")
  print("")
  

  sleep(1)
  print("♡"*40)
  question("Vem får lön utan att jobba en enda dag i hela sitt liv?", "nattvakt" )
  print("")
  

  sleep(1)
  print("♡"*40)
  question("Lägg till 1000 till 40. Lägg till 1000. Lägg till 30. Lägg till 1000 igen. Lägg nu till 20. Lägg till 1000 igen.Lägg nu till 10.Vad är svaret?", "4100")
  print("")
  
 


def question(quiz,quiz_answer):
  """Outputen av frågor"""
  user_guess=input(quiz)
  while user_guess != quiz_answer:
    print("Tyvärr, var vänlig och försök igen....")
    fail_answer()
  user_guess=input(quiz)
  print("")
  print("*"*40)
  print("YESSSS DU KLARA FRÅGAN")
  print(" (♥‿♥) " * 6)
  

def statistics():
  """Ger användaren en statestik om hur många frågor de har svarat och hur många fel de har gjort """
  print("Statistik")
  print("♡"*40)
  
  print("Du har totalt svarat på " + str(answered) +" frågor") 
  print("Av " +str(answered)+ " svar, har du svarat fel på " + str(fail))


def fail_answer():
  """Gör en output hur många frågor som svarade"""
  global answered
  answered = answered + 1


def counting():
  """Gör en output på hur många fel som har gjorts"""
  global fail
  fail = fail + 1
  
def game_over():
  """Avsultar spelet"""
  print ("Game over, se you next time")

fail = 0
answered = 0
main()

Right after this, put counting ()