Основи JavaScript - Тестування властивостей об'єктів

Розкажіть нам, що сталося:
Детально опишіть свою проблему тут.

  **Ваш код**
function checkObj(obj, checkProp) {
// Змініть код лише під цим рядком
return "checkProp";
// Змініть код лише над цим рядком
}
  **Інформація про ваш браузер:**

Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Завдання: Основи JavaScript - Тестування властивостей об’єктів

Посилання на завдання:

If you want help, you have to tell us what the problem is. Ukrainian is fine, but you need to explain the issue and ask a question.

myObj.hasOwnProperty("top");

перевіряє чи myObj має властивість top
а функція має сигнатуру:

function checkObj(obj, checkProp)

це означає що ви перевірити чи obj має значення параметра checkProp як властивість

наприклад
якщо

checkObj(obj, "something");
checkObj(obj, "something2");

ви повинні викликати в функції

obj.hasOwnProperty("something");
obj.hasOwnProperty("something2");

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.