Center alignment problem

hello I’m creating a form with elements. After creating the elements, I tried to bump the button to the center, but it probably interferes with another command somewhere. do you know anyone where there could be a mistake?

* {
	margin: 0; 
	padding: 0;
	box-sizing: border-box;
}

body {
	margin: 0;
	background: #ffffff;
	font-family: sans-serif;
	font-weight: bold;
}header {
 background: #17a2b8;
}

.container {
	width: 80%;
	margin: 0 auto;
}header::after {
 content: '';
 display: table;
 clear: both;
}

.nazev {
 float: left;
 padding: 20px 0;
}

nav {
 float: right;
}

nav ul {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
}

nav li {
 display: inline-block;
 margin-left: 70px;
 padding-top: 30px;

 position: relative;
}

nav a {
 color: #ffffff;
 text-decoration: none;
 text-transform: uppercase;
 font-size: 14px;
}

nav a:hover {
 color: #000;
}

nav a::before {
 content: '';
 display: block;
 height: 5px;
 background-color: #444;

 position: absolute;
 top: 0;
 width: 0%;

 transition: all ease-in-out 250ms;
}

nav a:hover::before {
 width: 100%;
}

header h1 {
color: #ffffff;
font-size: 28px;
}
.form {
	width: 45%;
	margin: 45px auto;
  padding: 70px;
	border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 0px;
  box-shadow: 0px 0px 8px 5px rgba(0, 0, 0, .2);
  background-color: #FFFFFF;
}


.form-title {
	font-size: 28px;
	text-align: center;
}


.form-group {
	margin: 20px 0;
}

.form-group label {
	font-family: sans-serif;
	font-size: 16px;
	font-weight: bold;	
}

.input-lg {
  padding: 10px 16px;
  line-height: 1.3333333;
 }

.text-lg {
  padding: 10px 16px;
  line-height: 1.3333333;
 }

.select-lg {
  padding: 10px 16px;
  xline-height: 1.3333333;
 }

.form-control {
	font-family: sans-serif;
	font-size: 16px;
	display: block;
	width: 100%;
	border: 1px solid #ccc;
	margin-top: 5px;
	border-radius: 6px;
}

.input-lg:focus {
  outline: none !important;
  border:1px solid #7aa9f5;
  box-shadow: 0 0 6px #4D90FE;
}

.button {
  color: #ffffff;
  background-color: #17a2b8;
  font-family: sans-serif;
	font-size: 16px;
 	font-weight: normal;
 	text-decoration: none;
 	letter-spacing: 1px;
 	padding: 12px 0;
	width: 120px;
	margin: auto;
	text-align: center;
	border-style: none;
	xborder-radius: 21px;
  xdisplay: inline-block;
  position: relative;

}

.button:hover {
 background: #17b8b3;
 font-weight: normal;
}

Hi @marek127523,
Welcome to the fcc forum. Could show us your HTML as well? A jsfiddle or codepen would be helpful.

Hi, yes ofcourse.

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
	<head>
		<title>Maturitní práce</title>
		<meta charset="UTF-8">
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/detail_mp.css">
	</head>
	<body>
<header>	
	<div class="container"> 
		<h1 class="nazev">ŠIS - Školní informační systém</h1> 
		<nav>
			<ul>
			<li>
			<a href="#">MAREK ŠTĚPÁNEK</a>
			</li>
			<li>
			<a href="#">DOMŮ</a>
			</li>
			<li>
			<a href="#">ODHLÁSIT</a>
			</li>
			</ul>
		</nav>
	</div>	   
</header>

<form class="form">

<h1 class="form-title">Maturitní práce</h1>

	<div class="form-group">
   <label for="detailprace">Téma maturitní práce</label>
   <input class="form-control input-lg" type="text" value="Fiktivní výstava spojená s kulturní akcí">
  </div>

  <div class="form-group">
   <label for="zadaniapokyny">Zadání a pokyny</label>
   <textarea rows="8" class="form-control text-lg">Zpracujte projekt:
	Výstava na téma "Lucemburkové v českých zemích".
	Uskuteční se ve dnech 4. 5. 2019 až 29. 9. 2019 v prostorách státního hradu Karlštejna.
	Osnova projektu:
	1) Kulturní program pro zahájení výstavy.
	2) Logo výstavy.
	3) Vytvoření plakátu, letáčku a upomínkového předmětu. 
	4) Vytvořte webové stránky výstavy. </textarea>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <label for="rozsahprace">Rozsah práce</label>
   <textarea class="form-control text-lg">Výsledky práce zpracujte do textu o délce 10 až 15 stran. 
Zprávu odevzdejte ve dvou tištěných exemplářích a v elektronické podobě.</textarea>
  </div>
  
  <div class="form-group">
   <label for="detailnizadani">Detailní zadání</label>
   <textarea rows="8" class="form-control text-lg">Zpracujte:
	1) Logo výstavy; logo musí odpovídat době Lucemburků a musí být heraldicky správné, logo zakomponujte do plakátu, který bude vylepován na plakátovacích plochách ve formátu A2 na výšku.
	2) Webové stránky výstavy a zapracujte do nich tři vámi zvolené vhodné výstavní exponáty, navrhněte vhodné emotivní osvětlení pro zvolené exponáty.
	3) Navrhněte a vytvořte vhodný dvojjazyčný leták k výstavě v anglickém a českém jazyce, vhodný pro incomingové cestovní kanceláře a agentury. 
	4) Vytvořte návrh reklamního a upomínkového předmětu ve formě malé oboustranné papírové vlaječky na špejli (o přibližné velikosti A6), s použitím odpovídající heraldické symboliky; vlaječky budou rozdávány kostýmovanými pážaty před příchodem císařského průvodu divákům a těmi budou diváci vítat císaře Karla IV. projíždějícího na koni.

	Výsledky práce zpracujte do textu o délce 10 - 15 normostran.
	Zprávu odevzdejte ve dvou tištěných exemplářích a v elektronické podobě.
	Výstava se uskuteční na státním hradě Karlštejně.
	Datum slavnostního zahájení výstavy:         sobota 4. 5. 2019 v 10:00 hodin na hlavním nádvoří hradu Karlštejna spojené s bohatým kulturním programem.

	Datum předpokládaného ukončení výstavy:       neděle 30. 5. 2019

	Program zahájení výstavy:
	10:00 h Slavnostní zahájení výstavy samotným císařem Karlem IV. za doprovodu středověké hudby.
	10:30 - 11:30 h Otevření a prohlídka výstavy.
	22:00 h Ukončení programu.</textarea>
  </div>

<div class="form-group">
   <label for="terminodevzdani">Termín odevzdání</label>
   <input class="form-control input-lg" id="inputto" type="text" value="15. 4. 2020 do 12:00 hodin">
  </div>
  
 <div class="form-group">
   <label for="konzultant">Konzultant</label>
   <input class="form-control input-lg" id="inputk" type="text" placeholder="Konzultant">
  </div>   
  
<div class="form-group">
	<label for="Oponent">Oponent</label>
 <select class="form-control select-lg">
  <option value="0" selected disabled>Vyberte oponenta:</option>
  <option value="238">Adriana Takáčová</option>

	</select>
</div>
  
<div class="form-group">
	<label for="Oponent">Žák</label>
 <select class="form-control select-lg">
  <option value="0">Vyberte žáka:</option>
	</select>
</div>		 
	
<div class="form-group">
   <label for="zadavatel">Zadavatel</label>
   <input class="form-control input-lg" type="text" value="Zdeněk Rýgl" disabled>
</div>	 


<div class="form-group">
	<label for="rocnik">Ročník</label>
 <select class="form-control select-lg">
  <option value="0">Vyberte ročník</option>
  <option value="238">2015/2016</option>
	<option value="128">2016/2017</option>
	<option value="217">2017/2018</option>
	<option value="333">2018/2019</option>
	<option value="297" selected>2019/2020</option>
	</select>
</div>
	
<div class="form-group">
	<label for="trida">Třída</label>
 <select class="form-control select-lg">
  <option value="0">Vyberte třídu</option>
  <option value="238">DN2</option>
	<option value="128">ME2Z</option>
	<option value="217">ME4</option>
	<option value="333" selected>MT4</option>
	<option value="297">SE4</option>
	<option value="217">ZT2</option>
	<option value="333">ZT3</option>
	<option value="297">ZT4</option>
	</select>
</div>
  
  <button class="button">← Zpět</button>
  <button class="button">Uložit</button>
  
</form>
</body>
</html>

I am not completely sure I understand what you are going for. Maybe something like this could work?

image

  <div class="button-container">
     <button class="button">← Zpět</button>
     <button class="button">Uložit</button>
  </div>
.button-container {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
}