Вивчіть блокову модель CSS, створивши картину Ротко - Крок 2

Tell us what’s happening:

Сайт не видит тег мета, подскажите пожалуйста, есть ли где-то ошибка?

Your code so far

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<!-- User Editable Region -->

 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rothko Painting</title>
 </head>
 <body>
  <img scr="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/css-box-model/diagram-1.png">
 </body>

<!-- User Editable Region -->

</html>

Your browser information:

Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36

Challenge Information:

Вивчіть блокову модель CSS, створивши картину Ротко - Крок 2

уважніше !!!

<img scr="

а треба

<img srс="

src від слова source джерело

p.s:
подивиться у [css.in.ua}(<img> HTML тег) на інфу про тег <img>.

Я виправив, але справа не в цьому, сайт каже що не баче тег , ще є такий момент що коли я вбираю “а” на прикінці тега, тобто пишу , то сайт баче тег, але не баче " charset=“utf-8” ".

я взяв ваш код

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Rothko Painting</title>
  </head>
  <body>
    <img src="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/css-box-model/diagram-1.png">
  </body>

та запустив ще раз
він працює

p.s:
інколи коли є проблеми з тестами є 2 поради:

 1. кнопка reset
 2. запуск у іншому браузері чи без adblock
1 Like