Вивчіть HTML, створивши застосунок з котами - Крок 12

Розкажіть нам, що сталося:

Детально опишіть свою проблему тут.

Ваш код

<html>
 <body>
  <main>
   <h1>CatPhotoApp</h1>
   <h2>Cat Photos</h2>
   <!-- TODO: Add link to cat photos -->

<!-- User Editable Region -->

    <p>See more cat photos in our gallery. <a href="https://freecatphotoapp.com"</a></p>
   <a href="https://freecatphotoapp.com">cat photos</a>


<!-- User Editable Region -->

   <img src="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/cat-photo-app/relaxing-cat.jpg" alt="A cute orange cat lying on its back.">
  </main>
 </body>
</html>

Інформація про ваш браузер:

Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.2088.76

Інформація про завдання:

Вивчіть HTML, створивши застосунок з котами - Крок 12

ви зробили так

<p>See more cat photos in our gallery. <a href="https://freecatphotoapp.com"</a></p>
<p>See more <a href="https://freecatphotoapp.com">cat photos</a> in our gallery.</p>

а потрібно було ось так…

Це тому що вони бажають бачити посилання в середині тексту…