Вивчіть HTML, створивши застосунок з котами - Крок 58

Розкажіть нам, що сталося:
Детально опишіть свою проблему тут.
на 58 кроці треба поставити прапорець з атрибутом laze що робити та де його ставити ?
Ваш код

<html>
 <body>
  <main>
   <h1>CatPhotoApp</h1>
   <section>
    <h2>Cat Photos</h2>
    <!-- TODO: Add link to cat photos -->
    <p>See more <a target="_blank" href="https://freecatphotoapp.com">cat photos</a> in our gallery.</p>
    <a href="https://freecatphotoapp.com"><img src="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/cat-photo-app/relaxing-cat.jpg" alt="A cute orange cat lying on its back."></a>
   </section>
   <section>
    <h2>Cat Lists</h2>
    <h3>Things cats love:</h3>
    <ul>
     <li>cat nip</li>
     <li>laser pointers</li>
     <li>lasagna</li>
    </ul>
    <figure>
     <img src="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/cat-photo-app/lasagna.jpg" alt="A slice of lasagna on a plate.">
     <figcaption>Cats <em>love</em> lasagna.</figcaption> 
    </figure>
    <h3>Top 3 things cats hate:</h3>
    <ol>
     <li>flea treatment</li>
     <li>thunder</li>
     <li>other cats</li>
    </ol>
    <figure>
     <img src="https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/cat-photo-app/cats.jpg" alt="Five cats looking around a field.">
     <figcaption>Cats <strong>hate</strong> other cats.</figcaption> 
    </figure>
   </section>
   <section>
    <h2>Cat Form</h2>
    <form action="https://freecatphotoapp.com/submit-cat-photo">
     <fieldset>
      <legend>Is your cat an indoor or outdoor cat?</legend>
      <label><input id="indoor" type="radio" name="indoor-outdoor" value="indoor"> Indoor</label>
      <label><input id="outdoor" type="radio" name="indoor-outdoor" value="outdoor"> Outdoor</label>
     </fieldset>
     <fieldset>
      <legend>What's your cat's personality?</legend>

<!-- User Editable Region -->

<input id="loving" type="checkbox" name="personality" ><lazy> <label for="loving">Loving</label></lazy><!-- User Editable Region -->

     </fieldset>
     <input type="text" name="catphotourl" placeholder="cat photo URL" required>
     <button type="submit">Submit</button>
    </form>
   </section>
  </main>
 </body>
</html>

Інформація про ваш браузер:

Агент користувача: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36

Завдання: Вивчіть HTML, створивши застосунок з котами - Крок 58

Посилання на завдання:

lazy is not a tag element! you should have <input id="loving" type="checkbox" name="personality" value="loving" checked> <label for="loving">

Не торкайтеся свого елемента введення з попереднього кроку:

 <input id="loving" type="checkbox" name="personality"> <label for="loving">Loving</label>

Додайте новий прапорець після елемента введення та закриваючого тегу </label>. Використовуйте свій улюблений елемент введення для довідки, щоб дізнатися, як створити новий прапорець, щоб елемент введення з ідентифікатором, встановленим на lazy, пов’язувався з текстом «Lazy» шляхом обгортання тексту «Lazy» в елементі label із відповідним атрибутом for до входів id.