You should have an h1 element with an id of title

Розкажіть нам, що сталося:

<h1 id="title">Dr. Norman Borlaug</h1>

Ваш код

УВАГА

Початковий код задачі та/або ваше рішення перевищили максимальну довжину, яку ми можемо перенести з завдання.

Вам потрібно зробити додатковий крок, щоб код, який ви написали був у форматі зручному для читання.

Будь ласка, скопіюйте/вставте весь код з редактора в завданні, посилання з якого ви надали.

Замініть ці два речення своїм скопійованим кодом.
Будь ласка, залиште рядок над ``` та рядок під ```,
тому що вони дозволяють вашому коду бути правильно відформатованим у повідомленні.

Інформація про ваш браузер:

Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36

Завдання: Build a Survey Form

Посилання на завдання:

Do you have a question?

Hello, Kevin! Thank you for your response, my topic probably added by accident. I will delete it ASAP.

Regards

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.